Almenn verkefni 2022

Heiti verkefnis : 

Stauraundirstöður fyrir brýr

Verkefnastjóri : 

 

Stutt lýsing á verkefninu:

 

Verkefnið hófst árið 2021 með styrk frá Rannsóknarsjóði Vegagerðarinnar. Í því verkefni voru skoðaðar aðferðir við hönnun stauraundirstaða fyrir brýr í sandi eða sendnum jarðvegi sem eru grundaðar á viðnámsstaurum. Teknar voru saman rannsóknir og prófanir sem gerðar hafa verið á burðarþoli staura síðustu 50 ár á Íslandi auk þess sem álagspróf var gert á staura undir nýja brú yfir Núpsvötn.

Nú er sótt um styrk til að halda áfram með verkefnið þar sem skoðað verður hvort hægt sé að nota þrýstiborun (CPT) til að meta burðarþol stauraundirstaðna í sandi eða sendnum jarðvegi. Þá verður metið hvort hægt sé að taka meira tillit til tímaáhrifa á burðarþol staura og skilgreina þær jarðvegsprófanir sem æskilegt væri að gera á undirbúningsstigi framkvæmda til að geta hannað stauraundirstöður á sem hagkvæmastan og öruggastan hátt. Einnig verður borin saman hönnun á undirstöðu sem hönnuð er skv. þeim aðferðum sem almennt hefur verið beitt fyrir stauraundirstöður í sandi eða sendnum jarðvegi á Íslandi undanfarin ár, og undirstöðu sem hönnuð er með nýlegri aðferðarfræði sem byggir á ýtarlegri jarðkönnunum og dýnamískum álagsprófunum staura (PDA próf)

Tilgangur og markmið:

 

Verkefninu er ætlað að leggja mat á hve mikinn ávinning má hafa af innleiðingu nýrrar aðferðar við hönnun stauraundirstaða fyrir brýr í sandi eða sendnum jarðvegi. Aðferðin er kynnt og gerð grein fyrir þeim jarðvegsrannsóknum sem eru nauðsynleg forsenda fyrir beitingu hennar. Niðurstöður verkefnisins verða settar fram sem hlutfallslegur samanburður á kostnaði og kolefnisspori undirstaða sem hannaðar eru með þessari nýju aðferð annars vegar og aðferðum sem algengast er að beitt sé nú um stundir hérlendis hins vegar. Þennan mun og mögulegan sparnað má heimfæra á brýr sem fyrirhugaðar eru og líkur standa til að grundaðar muni verða á staurum. Markmiðið er þannig að benda á leið til að auka sjálfbærni í brúarhönnun í íslenska þjóðvegakerfinu.

Verkefnið fellur að markmiðum Rannsóknarsjóðs Vegagerðarinnar með því að beina sjónum að hönnunaraðferð sem eykur sjálfbærni í brúarhönnun og styður þannig beint við hlutverk Vegagerðarinnar um sjálfbærar samgöngur og þróun þeirra í samræmi við markmið. Auk þess tengist verkefnið beint inn á vinnu að Aðgerð C.3 Loftslagsáhrif byggingariðnaðarins og jafnframt inn á Aðgerð G.8 Sjálfbær opinber innkaup úr Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum. Einnig hefur verkefnið tengingu við Heimsmarkmið SÞ um Sjálfbæra þróun, einkum undirmarkmið 9.4, 9.5 og 12.2.

Verkefninu er einnig ætlað að nýtast sem hluti af framlagi Íslands í NVF samstarfið, en þar veitir Ísland brúarnefnd forstöðu árin 2020-2024. Vistferilsgreiningar brúa eru eitt meginþemað í áherslum brúarnefndarinnar fyrir árið 2021, en þær eru á sviði loftslagsmála fyrir það starfsár.