Almenn verkefni 2023

Heiti verkefnis : 

Framkvæmdir - Kolefnisfótsporsgreining á brimvarnargörðum og sjóvörnum

Verkefnastjóri : 

 

Stutt lýsing á verkefninu:

 

Um það bil 40% jarðarbúa búa í innan við 100 kílómetra fjarlægð frá strönd og 71% íbúa við ströndina í innan við 50 kílómetra fjarlægð frá árósum. Með sívaxandi áherslu á loftslagsbreytingar er vaxandi áhugi á að nýta umhverfisvæn mannvirki til að vernda hafnir og strendur. Auk stöðugleika gagnvart ölduálagi og kostnaðar getur kolefnisspor byggingar (CF) haft áhrif á ákvörðunartöku í verkefnum. Til að vernda hafnir og strendur eru notuð „hörð“ mannvirki eins og brimvarnargarðar. Engu að síður hefur bygging brimvarnargarða og strandvarna verulegt kolefnisspor. Í þessu rannsóknarverkefni er kolefnisspor bygginga með mismunandi gerðum brimvarna (grjót og steinsteyptra eininga) metið með vistferilsgreiningaraðferðinni (LCA). Niðurstöður greiningarinnar getur verið mikilvægt framlag til lækkunar kolefnisspors við byggingu brimvarnargarða og strandvarna mannvirkja, með því að besta hönnunar- og byggingarferla, hámarka nýtingu á framboði sprengds efnis úr námu og lágmarka notkun efna og þungra véla/tækja. Ennfremur Í þessu rannsóknarverkefni eru eiginleikar brimvarnargarð metnir. Matið veitir mikilvægar upplýsingar til endurskoðunar við hönnun brimvarnargarð sem miðar að því að uppfylla (International Union for Conservation of Nature, IUCN) staðalinn.

Tilgangur og markmið:

 

Í þessu rannsóknarverkefni er kolefnisspor við byggingu mismunandi brimvarnargarða og strandvarna metið með aðferð lífsferilsgreiningar (LCA) (megindleg greining). Ennfremur eru eiginleikar brimvarnargarða metnir út frá International Union for Conservation of Nature (IUCN) viðmiðum (eigindleg greining).


Markmið þessa rannsóknarverkefnis er tvíþætt:


1- Þrátt fyrir að kolefnisbókhald sé mikilvægur þáttur í mati á verkfræðilegum valkostum og réttlætingu fjárfestinga, þá er takmörkuð þekking á kolefnisspori smíði brimvarnargarða í fræðilegum greinum. Þess vegna veitir þetta rannsóknarverkefni, ítarlega umfjöllun um kolefnisspor smíði þessara mannvirkja. Niðurstöður greiningarinnar auka þekkingu á kolefnisspori sem rekja má til byggingar brimvarnargarða og strandvarna. Greiningin miðar að því að hagræða hönnunar- og byggingarferli mannvirkjanna.


2- Náttúrulausnir (NBS) eru algengar í „mjúkum“ hafnar- og strandvarnaverkefnum. Hafna- og strandstjórnun er langt komin til að nota „mjúkar“ lausnir eins og NBS. Hins vegar eru niðurstöður rannsókna á hafnar- og strandverndarbrimvarnargarðar, sem hugsanleg náttúrulausn, af skornum skammti í birtum fræðigreinum. Þess vegna verður hafnar- og strandverndarbrimvarnargarðar metið með hliðsjón af IUCN staðlinum í þessu verkefni. Þetta mat hjálpar til við að bera kennsl á hvort það sé (hörð) mannvirkja til náttúrulausnar í hafnar- og strandvernd og/eða hvernig eigi að bæta hönnunar- og byggingarferli þess til að uppfylla IUCN staðalinn.


Þannig að þetta rannsóknarverkefni miðar að því að svara tveimur megin rannsóknarspurningum:


1- Hvert er kolefnisspor, CF, við byggingu mismunandi brimvarnargarða og strandvarna?


2- Uppfyll brimvarnargarðar og strandvarnir staðal IUCN til að fá NBS stöðu?


Afurðir verkefnisins verða 1- ítarleg umfjöllun um kolefnisspor vegna smíði mismunandi brimvarnargarða og strandvarna, 2- ein vísindagrein í ritrýndu tímariti, og 3- ráðstefnukynning sem byggir á lokaniðurstöðum þessa rannsóknarverkefnis.